Nieuwsrubriek

Belastingdienst verrekent voorlopige teruggaaf met schulden
In de maand oktober is de belastingdienst begonnen met het verrekenen van schulden met de maandelijkse voorlopige teruggaaf. Moet u nog belasting betalen of toeslag terugbetalen? En krijgt u een voorlopige teruggaaf? Dan kan het zijn dat uw voorlopige teruggaaf deze maand lager is. Het ingehouden bedrag verrekend de belastingdienst met het bedrag dat u de belastingdienst nog moet betalen.
Inkomensgrens
De belastingdienst wil niet dat mensen door deze verrekening zo weinig geld overhouden dat zij redelijkerwijs niet meer rond kunnen komen. Als inkomensgrens hantereert de belastingdienst hiervoor de 'beslagvrije voet'. Deze is per maand ongeveer 830 voor alleenstaanden en 1190 voor samenwonenden. Houdt u door de verrekening met uw voorlopige teruggaaf minder over dan dit bedrag? Dan kunt u de belastingdienst vragen de verrekening aan te passen. Stuur een brief naar het belastingkantoor waar u onder valt. Het adres vindt u ook op uw aanslagbiljet. U moet in uw brief duidelijk maken dat u een te laag bedrag aan bestaansmiddelen overhoudt.